top of page

Hüküm ve Koşullar

HUKUKİ BİLGİLER
Bu web sitesinde belirtilen hizmetleri sunan kuruluş, Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza No:3 İç Kapı No:9 Sarıyer/Istanbul, adresinde faaliyet gösteren ve T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık turizmi yetki belgesine sahip Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’dir.

 

KULLANIM KOŞULLARI
Bu genel koşullar, Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.nin mülkiyetinde olan www.academyclinicturkey.com ve alt alan adlarının kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları düzenler. Web sitesine erişim, web sitesinde gezinme ve/veya web sitesinin kullanımı bu şartların tümüyle kabul edildiği anlamına gelir.

 

KULLANICI STATÜSÜ
Kullanıcı, web sitesine ve ayrıca web sitesinde sunulan hizmetlere ve/veya içeriklere erişen, bunları kullanan ve web sitesinde gezinen kişidir.

 

Web portalı üzerindeki gezinme, erişim ve kullanım işlemleri için ön kayıt gerekmemektedir.

 

Reşit olmayan kişilerin web sitesine erişimlerine, bu kişilerin internet kullanıcısı olarak gerçekleştirecekleri eylemlerden sorumlu olacak olan ebeveynleri, vasileri veya yasal temsilcileri tarafından yürürlükteki düzenlemeler uyarınca açıkça izin verildiği kabul edilir.

 

KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kullanıcı, web sitesi kullanımına ilişkin bu genel koşullarda belirlenen hüküm ve koşullara uymalıdır. Kullanıcı, portalı özenli bir şekilde kullanacak ve kuralların ihlal edilmesinden doğabilecek her türlü sorumluluğu üstlenecektir.

 

Yine kullanıcı; herhangi bir programın veya BT ya da telekomünikasyon ekipmanının işleyişini kesintiye uğratma, durdurma veya bozma amacı taşır nitelikteki virüs, herhangi başka bir bilgisayar kodu, dosyası veya programını içeren verileri veya içeriği iletmek, saklamak, ifşa etmek, tanıtmak veya dağıtmak için portalı kullanamaz.

 

Kullanıcı tam ve kabul edilebilir apostilli ve geçerli bir medikal rapor ile sağlık hizmetini başkaca sağlık sebebi ile alamayacağını sebepleri ile açıklamadıktan sonra rezervasyonunu iptal edemez, erteleyemez. Şartların varlığı halinde, iptal veya erteleme bildirimi ancak yazılı olması şartıyla sonuç doğurur. Erteleme için Academy Clinic’in kesinti yapma ve/veya kabul etmeme hakkı mevcuttur. Kullanıcı bahsedilen koşullara uygun olarak iptal hakkını kullanırsa, iptal işlemi, Academy Clinic’in kullanıcının iptaline ilişkin yazılı bildirimi aldığı günden itibaren geçerli olacaktır. Ödenecek ücretlerin ölçeği, iptal bildiriminin ne zaman alındığına bağlı olacaktır. Ancak, iptal ücreti her zaman yapılan harcamalar ve yapılan ödemelerle sınırlı olacaktır. İptal durumunda, kullanıcının ödemiş olduğu depozito rezervasyon ücreti olarak tutulacak ve geri ödenmeyecektir.

 

KULLANIM GEREKLİLİKLERİ
Web sitesine ve sunulan hizmetlere erişmek için donanım ve yazılım uyumluluk gerekliliklerine uygun (zaman içinde değişebilir), internet erişimi olan bir cihaz gerekir. Kullanıcı, bu faktörlerin web sitesinin performansını ve web sitesinde sunulan hizmetlere erişimi etkileyebileceğinin bilincindedir.

 

Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş., uygun olmayan cihazların kullanımı nedeniyle web sitesinin performansında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya herhangi bir nedenle oluşabilecek internet hizmeti kesintilerinden sorumlu değildir.

 

ERSOY BİLİŞİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş.’NİN SORUMLULUĞU
Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş., teknolojinin durumuna uygun olarak, web sitesinde gerçekleşebilecek güvenlik ihlallerini önlemek için gerekli önlemleri almıştır; ancak söz konusu önlemlerin güvenlik açığını kesin olarak engelleyeceğine dair garanti verilemez. Buna göre kullanıcı, web sitesinin içerdiği ve sunduğu veri, içerik, bilgi ve hizmetlere ilişkin olarak açık veya zımni hiçbir garanti vermediğini bilir ve kabul eder.

 

Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş., web sitenize erişim sağlayabilecek üçüncü taraf web sitelerinin hukuki geçerliliğinden sorumlu olmadığı gibi web sitesine ya da web sitesinden bağlantı verilen diğer üçüncü taraf web sitelerinin hukuki geçerliliğinden de sorumlu değildir.

 

Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş., web sitesinde bulunan bu bilgileri mümkün olduğunca güncellemeye ve düzeltmeye çalışacaktır. Öte yandan, iletilen, dağıtılan, saklanan, kullanıma sunulan, alınan, elde edilen veya web sitesi aracılığıyla erişilen içeriklerin gerçek, doğru, tam ve/veya güncel olmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarara ilişkin her türlü sorumluluk reddedilir.

 

Kullanıcı, web sitesinde verilen bilgilere güvenilerek karar alınması durumunda sorumluluğun yalnızca kullanıcıya ait olacağını ve alınan kararların sonuçlarından dolayı Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş. nden herhangi bir talepte bulunulamayacağını kabul eder.

 

TEDAVİYLE İLGİLİ ANLAŞMALAR
Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’nin Sorumluluğu

 

Academy Clinic, kullanıcının tıbbi tedavisini, kullanıcının seçtiği tedavi sağlayıcısı ile birlikte organize etmekten sorumludur. Kullanıcının konaklama organizasyonunun yanı sıra havalimanı ve şehir içi transferler de isteğe bağlı olarak hizmete dahil edilir.

 

Kullanıcının tedavi planı, paylaştığı fotoğrafların, test sonuçlarının ve uzak mesafeden yürütülen iletişiminin değerlendirilmesine dayanır. Bu nedenle tedavi sağlayıcısının yaptığı fiziksel muayenenin sonucunda, oluşturulan tedavi planında değişiklikler meydana gelebilir. Kullanıcı, bu Hükümleri kabul ederek, hizmet sağlayıcının herhangi bir yanlış uygulamadan yalnızca operasyon sırasında ağır hatası olması halinde sorumlu tutulacağını da kabul etmiş olur.

 

Bu sözleşme kapsamında Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş., kullanıcıya şu bilgileri içeren programlar sunacaktır: a) Kullanıcının tedavisi veya paketi hakkında bilgi (işlem tarihi dahil), b) Kullanıcının tedavi veya paket masrafları hakkında bilgi, c) Vize ve pasaport şartları hakkında bilgi (bu bilgi https://www.evisa.gov.tr/en/ adresinden de alınabilir), d) Kullanıcının konaklaması ile ilgili bilgi, e) Kullanıcının transferleri için belirlenen sürücü hakkında bilgi

 

Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş. konaklama, seyahat veya transfer şirketlerinin sunduğu hizmetleri yürütmez veya kontrol etmez. Kullanıcı, bu Hüküm ve Koşulları kabul ederek, Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş. tarafından üçüncü taraf sağlayıcıların kullanımı konusunda herhangi bir garanti verilmediğini kabul etmiş sayılır. Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş., hiçbir koşulda kullanıcı ve üçüncü taraf konaklama, seyahat veya transfer sağlayıcıları arasındaki işlemlerden kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir. Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş., kullanıcının Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’nden rezervasyon yaptırmadan önce üçüncü taraf sağlayıcının tüm hüküm ve koşullarını alıp okumasını tavsiye eder.

 

Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş., kullanıcının rezervasyonunu iptal etmek veya değiştirmek zorunda kalması halinde kullanıcıyla iletişime geçecektir. Aşağıda belirtilen durumlarda, kullanıcı Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’deki işlemini ÜCRETSİZ OLARAK yeniden planlamayı veya rezervasyonunu iptal ederek 200,00 £ tutarındaki yönetim ve iptal ücret kesintisinden sonra kalan tutarı iade almayı seçebilir. Ancak, Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş., burada maddeler halinde belirtilen durumlar da dahil olmak üzere, kullanıcının Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’nin kontrolü dışındaki koşullardan dolayı yaşayabileceği diğer kayıp veya masraflardan sorumlu değildir:

a) Uçuşlardaki gecikmeler veya iptaller,

b) Terör faaliyetleri, savaş,

c) Sivil kargaşa, grev,

d) Kasırga, sel gibi kötü hava koşulları,

e) Deprem veya pandemi

 

Kullanıcı, ameliyat gününü ertelemek isterse Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’ne ameliyat gününden 4 hafta (30 gün) önce bildirimde bulunmalıdır; aksi takdirde Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş. ameliyatı erteleyemez. Belirtilen zamanda Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’ne bildirilen ameliyat erteleme taleplerinin kabul edilmesi müsaitlik durumuna bağlı olacaktır

 

Kullanıcının Sorumluluğu
Kullanıcı, bu hüküm ve koşulları kabul ederek, tıbbi durumuyla ilgili her türlü bilgiyi paylaşmayı kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, kişiye özel ve uygun bir tedavi planının hazırlanması için kendisine email aracılığıyla gönderilen formu doldurarak tıbbi durumu hakkında doğru bilgi vermekle yükümlüdür.

 

Kullanıcı, bu Hüküm ve Koşulları kabul ederek, fotoğraflar, test sonuçları, reçeteler ve röntgenler dahil tıbbi geçmişine ilişkin ayrıntıları hizmet sağlayıcı ve Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş. ile paylaşmayı kabul etmiş sayılır. Tıbbi geçmiş formunun eksiksiz veya dürüst bir şekilde doldurulmaması veya herhangi bir bilginin kasıtlı olarak saklanması durumunda Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş. sorumlu tutulamaz.

 

Kullanıcı, geçerli bir pasaporta, vizeye (gerekirse) ve diğer ilgili belgelere sahip olduğundan emin olmakla sorumludur. Kullanıcı, talep edilmesi halinde, seyahat bilgilerini seyahat öncesinde havayoluna sunmakla sorumludur.

 

Kullanıcı, gerekli şartları yerine getirmemesi veya kendisi tarafından sağlanan bilgi veya belgelerin yanlış olması halinde ulaştırma hizmetinden ve ziyaret edilmek istenen ülkeye girişten mahrum bırakılabileceğini kabul eder. Kullanıcı, bu durum sonucunda ortaya çıkan tüm kayıplardan sadece kendisinin sorumlu olacağını ve Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’nin bununla ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmeyeceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, seyahat sırasında gerekli pasaport, vize veya diğer belgelerinin olmaması nedeniyle aldığı cezalardan veya ortaya çıkan masraflardan (zamanından önce yapılacak dönüş uçuşunun masrafları dahil) tek başına sorumludur. Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş. bu durumda hiçbir sorumluluk kabul etmez ve herhangi bir tazminat, masraf, iade veya başka bir tutar ödenmez.

 

Ödeme Koşulları
Kullanıcının, Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş. ile tıbbi paket veya işlem konusunda anlaştıktan sonra bir ön ödeme yapması gerekmektedir. Bu ön ödeme, kullanıcının hastane, konaklama ve VIP transfer düzenlemelerini güvence altına almak için kullanılacaktır. Ön ödeme yapılmaması halinde Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş. tedavi ve ilgili hizmetler için gerekli düzenlemeleri yapmaktan sorumlu olmayacaktır.

 

Ön ödeme tutarı, Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş. ve kullanıcı arasında yapılacak görüşmelerde belirlenecektir. Bu ön ödeme, Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş. tarafından tutulacak ve cayma tazminatı olarak kabul edilecektir. Kullanıcı tedaviyi tek taraflı olarak iptal ederse ön ödeme tutarı iade edilmeyecektir.

 

Kullanıcı şu durumlarda tedaviyi ücretsiz olarak iptal edebilir: (i) Bir doktor tarafından düzenlenen bir tıbbi raporda, kullanıcının tedavi için uygun olmadığının belirtilmesi, (ii) Bir doktor tarafından düzenlenen bir tıbbi raporda, kullanıcının seyahat etmek için uygun olmadığının belirtilmesi (kullanıcı, iptalden sonra en fazla üç (3) hafta içinde, seyahat etmeye uygun olmadığının belirtildiği doktor tarafından imzalanmış resmi raporu Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’ne sunmalıdır), (iii) Deprem gibi doğal afetler veya savaş durumunda.

 

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET
Web sitesinin içerdiği tasarım, görseller, işaretler, ayırt edici işaretler, ticari ad, markalar, logolar, ürünler ve hizmetler vb. Fikri Mülkiyet Yasası ile korunur ve Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’nin mülkiyetindedir. Web sitesinin ve/veya web sitesinde sunulan hizmetlerin kullanımı veya web sitesine ve/veya bu hizmetlere erişim, kullanıcının sözü edilen tasarım, görsel, işaret, ayırt edici işaret, ticari ad, marka, logo, ürün ve hizmetler üzerinde herhangi bir hakka sahip olduğu anlamına gelmez.

 

Benzer şekilde, web sitesi, kaynak kodu ve bu site aracılığıyla erişilen içerikler, Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş. ve/veya üçüncü tarafların fikri mülkiyetinde olup herhangi bir durumda bunların Kullanıcıya devredildiği yorumu yapılamaz.

 

Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş., web sitesinin içeriğine ve bu site aracılığıyla sunulan hizmetlere ilişkin tüm hakların sahibi veya lisans sahibidir. Web sitesine veya sitedeki hizmetlere erişim, kullanıcılara web sitesinde bulunan içeriklere ya da bunların fikri veya sınai mülkiyetine ilişkin herhangi bir hak sağlamaz. Kullanıcı, web sitesinin içeriğini kişisel veya özel amaçlarla ya da kâr elde etmeye yönelik olmayan amaçlarla veya ticari ya da kâr elde etmeye yönelik amaçlarla kullanmasının ve çoğaltmasının, iletmesinin ve/veya dağıtmasının, düzenlemesinin, değiştirmesinin veya ters yönde derlemesinin kesinlikle yasak olduğunu kabul ve beyan eder.

 

Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş., fikri ve sınai mülkiyet haklarını çiğneyen veya ihlal eden kullanıcılara karşı yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

 

YARGI YETKİSİ VE İLGİLİ MEVZUAT
Bu koşullar, Türkiye yasaları çerçevesinde yönetilir ve Türk mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir. Kullanıcının Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.ne yönelik tüm bildirimleri, talepleri ve diğer iletişimleri yazılı olarak yapılmalıdır ve bunlar, info@academyclinicturkey.com adresine gönderildiğinde doğru şekilde iletilmiş olarak kabul edilecektir.

 

İÇERİK VE KOŞULLARDA YAPILAN GÜNCELLEMELER


Ersoy Bilişim ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş., web sitesine istediği zaman yeni işlevler ekleyebilir ve/veya mevcut genel kullanım koşullarını değiştirebilir. Bu durumda, yapılan güncelleme, kullanıcıyı bu konuda bilgilendirmek için web sitesinde yayınlanacaktır. Kullanıcı, bu kullanım koşullarında herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra bu web sitesini kullanırsa ilgili değişiklikten doğan hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.

Son güncelleme 9 Mayıs 2022’de yapılmıştır.

bottom of page